De Meester | Architecten

Maak kennis met de gerenommeerde architecten die het Antwerps straatbeeld kleuren. U vindt hier ook ons aanbod per architect terug.

Architecten

Tony Fretton Architects


Het Britse bureau Tony Fretton Architects werd in 1982 opgericht en wordt geleid door Tony Fretton en Jim McKinney. Het bureau heeft een gerenomeerde internationale reputatie opgebouwd voor hoge ontwerpkwaliteit en professionalisme. Ze staan open voor de ideeën, inzichten en noden van de klanten en beantwoorden creatief en met diepgang van gedachten.

Tony Fretton Architects kent een gerenommeerde internationale reputatie met zowel residentiële projecten als culturele gebouwen. Op internationaal niveau bezorgen ze een ‘best practice’ in ontwerp, organisatie en constructie. Ze leveren een constante ontwerpkwaliteit en projectrealisatie in relatie tot de plaatselijke regelgeving en cultuur. Hun oeuvre varieert van ambassades, gouvernementele en commerciële kantoren, kwaliteitsvolle residenties tot kunstgalerijen en culturele gebouwen. Ze hebben een bewezen aanleg in het overtreffen van de verwachtingen van hun klanten. Dit resulteert in een duurzaam en aangenaam gebruik van de gebouwen met sociale en economische voordelen zowel binnen het gebouw als het aanpalende publieke domein.

Het ontwerp voor de Lisson Gallery in Londen, voltooid in 1986 en 1992, staat internationaal bekend als een toonbeeld voor tentoonstellingsruimte voor kunst, voor de architectonische beleving die ze creëren en hun sociale engagement met de omringende stad. Deze drie aspecten – voorbeeldig functioneren van ruimte, het creëren van een aangename ervaring en het tot stand brengen van een vruchtbare wisselwerking met de omgeving – zijn de onderliggende motieven in al hun daaropvolgende werk.

AWG Architecten


AWG architecten cvba heeft een kern van 9 vennoten; Geert Driesen, Filip Delanghe, Christine de Ruijter, Jan Verrelst, Ilse Van Berendoncks, Peter Van doninck, Maarten Verdonschot, Maarten Van Weverberg en Tim van der Wegen, met daarrond een multidisciplinair team van een 25-tal medewerkers. awg architecten werkt aan heel diverse opdrachten voor stedenbouw en architectuur en dit in binnen- en buitenland.

 

Door bOb Van Reeth - één van de belangrijkste vernieuwers van de architectuur in Vlaanderen - opgericht in 1976 als de ArchitectenWerkGroep (AWG) en heropgericht in 2001 als awg architecten cvba, kan het kantoor inmiddels bogen op een lange en rijke traditie. Traditie is geen stilstand. Traditie is gestage voortgang en het steeds verder bouwen in en aan continuïteit. ‘Alles wat geen traditie is, is plagiaat’, stelde Stravinsky ooit.

 

Onze traditie bepaalt onze houding ten aanzien van ons werk, ons vak. Dat maakt awg enerzijds tot een gevestigd en ervaren bureau dat waarborgen kan bieden met betrekking tot kennis, aanpak en kwaliteit. Anderzijds is awg een gedreven en vernieuwend bureau voor wie elke opgave aanleiding geeft voor een eigen project-specifieke aanpak, steeds vertrekkend vanuit een brede context (plaats, tijd, cultuur). Awg ontwerpt structuren als intelligente casco’s: structuren waarin de tijd zich kan afspelen. Niets is zo vluchtig als functie en gebruik. Structuren die veranderlijk gebruik toelaten, gebouwen en structuren die gerecupereerd kunnen worden door de opeenvolgende generaties, overleven de tijd en zijn tijdsbestendig (en dus duurzaam).

BINST ARCHITECTS


BINST ARCHITECTS staat voor het beste uit bijna 50 jaar ervaring en expertise, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich focust op de sterke evoluties van het bouwmedium en vernieuwende samenwerkingsmodellen. Als ‘architecten van morgen’ willen zij inzetten op vernieuwde werkmethodes, geoptimaliseerde huisvesting en een versterkte infrastructuur die meer dan eigentijds is.

 

Het is als architect hun dagelijkse taak om urbane ideeën en architectuur breed te sensibiliseren als de toekomstige handvaten bij uitstek richting de huisvesting, het werken en cultureel vertoeven van de toekomst, kortom als medium naar de moderne maatschappij. Meer en meer verweven de dingen om ons heen zich en staat beleving centraal! BINST ARCHITECTS wenst die graad van beleving vanaf het prille begin, en dus bij de projectdefinitie, mee vorm te geven en uit te stralen in dialoog met onze opdrachtgevers, alle betrokken bouwpartijen, de Stad en haar bewoners.

 

BINST ARCHITECTS streeft naar een architectuur die zich dagelijks veruitwendigt onder de noemer van ‘abstract expressionisme’, gekenmerkt door een gezond evenwicht tussen intelligente ingetogenheid en een beheerste expressie. Kortom, een ‘positieve architectuur’, van slimme en marktconforme plannen, over een actuele, beheerste stadsarchitectuur tot relevante iconische landmarks met een grote eigenheid.

M2 Architecten


M2 architecten is een multidisciplinair architectenbureau uit Antwerpen met 20 medewerkers en een waaier aan projecten doorheen het Vlaamse landschap.

Het kantoor is reeds meer dan 15 jaar actief in (middel)grote ontwikkelingsprojecten: woningbouw, kantoorbouw, utiliteitsbouw, industriebouw en renovaties. Het werkveld situeert zich voornamelijk in opdracht van stedelijke ontwikkelaars, KMO’s, sociale huisvestingsmaatschappijen, overheden, multinationals en investeringsgroepen. Met zijn jarenlange expertise staat het kantoor garant voor een continue opvolging vanaf de eerste conceptschets tot het laatste uitvoeringsdetail.

M2 architecten beschouwt het ontwerpproces als een constant streven naar het assimileren van een scala aan uiteenlopende parameters. Goede architectuur wordt gecreëerd vanuit een optimaal evenwicht tussen programma, concept, constructie en design. De juiste materiaalkeuze, inplanting, oriëntatie en programmaschikking zorgt voor duurzame gebouwen welke geënt zijn op een lange termijnfilosofie. Flexibiliteit is het uitgangspunt voor het interpreteren en het concipiëren van een programma.

Planning en budget worden nauwgezet gemonitord en doorgedreven (werf)opvolging garandeert een continue kwaliteitscontrole. De kernactiviteiten worden steeds in eigen huis met expertise uitgewerkt. Waar de situatie dit vraagt worden externe, aanvullende partners gezocht voor technische ondersteuning. Men kan hier terugvallen op een vaste poule van ingenieurs en technici voor wat betreft stabiliteit, technieken, epb-regelgeving en akoestiek.

Als betrouwbare partner heeft het kantoor doorheen de jaren een solide basis van terugkomende vaste klanten uit de lokale vastgoedmarkt uitgebouwd.

POLO


Poponcini & Lootens begon als architectenbureau. Maar sinds hun omvorming tot POLO bestrijken ze veel meer terreinen. Deze evolutie bracht een meer proactieve houding met zich mee, die verder gaat dan de typisch reactieve rol van de architect die reageert op de opdracht van een klant.

Toch zal het "gewoon" ontwerpen van goede gebouwen altijd een onuitwisbaar deel van hun identiteit blijven. Met een uitgebreid track record van gerealiseerde projecten vinden ze de tijd rijp om onder woorden te brengen wat voor hen architectonische kwaliteit inhoudt en hoe zij dat bereiken.

Reflecteren op hun werk en het onderzoeken van hun motieven en strategieën is essentieel om zich als bureau te blijven ontwikkelen. Daarvoor hebben ze de elementen vastgelegd die hun ontwerpproces bepalen en belichten ze enkele gemeenschappelijke kenmerken van de POLO gebouwen: context, ambacht, structuur-poëzie, flexibileit-identiteit en stijl.

Het is een momentopname van hun huidige denken, van de voortdurende open discussie die zij voeren om originele en innovatieve bijdragen te blijven leveren aan hun gebouwde omgeving.

Robbrecht & Daem


Het architectenbureau Robbrecht en Daem architecten werd gesticht in 1975 en heeft gedurende 50 jaar een verscheidenheid aan opdrachten uitgevoerd. De rode draad doorheen hun werk is de relatie die zij onderhouden vanuit hun architectonisch ontwerpen met de beeldende kunsten. Zij hebben ook ontwerpen gemaakt voor gebouwen dienstig voor podiumkunsten en muziek. Zelfs in hun wetenschappelijk-technische ontwerpen zoals de laboratoria die zij ontworpen hebben, is de confrontatie met de actuele kunst aanwezig. De architectuur van Robbrecht en Daem wenst een uitgesproken hedendaagse en humane positie in te nemen waarbij hun bouwwerken zich relateren aan een ruime culturele context van wetenschappen en kunsten.

Robbrecht en Daem architecten hebben belangrijke stedenbouwkundige en landschappelijke projecten ontworpen. Maar ook restauraties zoals de Whitechapel Gallery in Londen.  Directeur Iwona Blazwick zegt daarover: "Paul Robbrecht has said that he wanted to 'create unforgettable spaces,' not by knocking down walls and carving white cubes out of the old Victorian building, but by keeping its existing, history-soaked rooms and re-designating their usage."

Het bureau is gaandeweg gegroeid, heeft gespecialiseerde medewerkers aangetrokken en heeft zich steeds meer ingelaten met publieke opdrachten in Vlaanderen en in het buitenland. Voorbeelden daarvan zijn: de Documentapaviljoenen in Kassel (Duitsland), de Katoen Natie in Antwerpen, Sammlung Hauser und Wirth in Sankt Gallen (Zwitserland), het Museumplein en de Diepe Fontein aan het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Concertgebouw in Brugge, The Whitechapel Art Gallery in Londen (Engeland), de restauratie van de Boekentoren in Gent, het masterplan en nieuwe onthaalgebouw voor het Rubenshuis in Antwerpen, de nieuwe tentoonstellingshal BRUSK in Brugge en de herbestemming van het Beursgebouw in Brussel.

META architectuurbureau


META architectuurbureau wordt geleid door de bestuurders Niklaas Deboutte en Eric Soors. Het kantoor is gevestigd in Antwerpen en telt een 15-tal medewerkers.

Voor META is architectuur een ambacht dat vakmanschap vereist. Dan kan elk ontwerpvraagstuk een uitgebouwde oplossing krijgen zonder dat de gemakkelijke weg of het platgetreden pad moet opgezocht worden. De ontwerpen kunnen daarom wel eens nukkig zijn of weerstand bieden of zelfs wringen, maar ze maken het bouwen steeds eenvoudig, zelfs evident.

Als ontwerper en bouwer neemt META de vrijheid om ambitieus te zijn. Om een gebouw zo juist mogelijk te ontwerpen zodat functie en invulling simpel aanpasbaar worden. Om met een ontwerp een gebouw zijn eigen onvoorspelbare geschiedenis en toekomst te laten schrijven.

META won reeds verschillende architectuurprijzen, waaronder de Belgische Architectuuraward en de Belgian Building Award.

Michel Desvigne


De Franse landschapsarchitect Michel Desvigne was en is actief in onder andere Frankrijk, Italië, Japan en België. Zijn werk omvat zowel grote publieke projecten als het TGV-station en het SNCF-viaduct in Avignon, het Ministerie van Cultuur en het Europees Parlement van Straatsburg als privé-realisaties. Hij werkt regelmatig samen met vermaarde architecten als Herzog & de Meuron, Norman Foster, Richard Rogers en Stéphane Beel. Over zijn werk verschenen talrijke publicaties en regelmatig worden er exposities rond georganiseerd zoals Projets d’infrastructure en Europe in Venetië en Territoires partagés, l’archipel métropolitain in Parijs.

Desvigne schakelt zijn ervaring en enthousiasme graag in voor het project Westkaai. “Ik probeerde me voor te stellen welk landschap idealiter vorm moest krijgen aan deze magnifieke kaaien door te spelen met hun schoonheid en oppervlakte”, zegt hij. “Daarom koos ik voor een eenduidige esthetiek, ver van het stereotype, en gebruikmakend van goed geconserveerde omgevingselementen.” Desvigne plaatste zijn landschapsaanleg daarom als het ware ‘bovenop’ de bestaande infrastructuur met het maritieme karakter waardoor het groene dat zal worden aangeplant de uitgestrektheid van de omgeving nog benadrukt, in plaats van het ruimtegevoel volledig in te nemen zoals zo vaak gebeurt. “ Naast 5 grote tuinen, die de omgeving zullen ritmeren, wordt er daarom gewerkt met ‘micro-aanplantingen’”, stelt Desvigne. “Deze zullen het authentieke van bijvoorbeeld bestaande paden met kinderkopjes nog accentueren. Op die manier wordt met relatief kleine maar zeer doordachte ingrepen toch een groot gevoel van groen gecreëerd en wel op zo’n manier dat de machtige dokken hun uitstraling behouden.”

David Chipperfield Architects


Musea, kunstgalerijen, privéwoningen, kantoren, commerciële ruimtes, grootschalige urbanisatieprojecten en zelfs meubeldesign: zo ver reikt de horizon van David Chipperfield Architects, een internationaal bureau met 200 medewerkers met vier kantoren dat wereldwijd projecten heeft.

David Chipperfield verwierf grote bekendheid door zijn ontwerp voor het Neues Museum en het voorstel voor het masterplan voor het Berlijnse Museumeiland in de jaren ’90. Andere realisaties in de cultuursector zijn het Figge Arts Center in Davenport en de openbare bibliotheek van Des Moines, beide in de VS. Verder realiseerde hij ook het Bryant Park Hotel in New York en The Empire Riverside Hotel in Hamburg. Opnieuw oogstten deze realisaties bewondering, niettegenstaande zij zich in een totaal ander domein bevinden.

Als architect heeft Chipperfield altijd respect voor ‘wat is’. Net daarom raakte David Chipperfield Architects naar eigen zeggen ook zo gefascineerd door de mogelijkheden van het project Westkaai. De omgeving van het Eilandje zal zo een nieuwe dynamiek krijgen zonder het verleden te verloochenen. Met dezelfde filosofie won het bureau de voorbije jaren verschillende wedstrijden, in het bijzonder voor grootschalige culturele projecten in Italië. Zo zijn de uitbreiding van het San Michele kerkhof in Venetië, het nieuwe justitiepaleis van Salerno en de restauratie van het Arsenale in Verona van de hand van David Chipperfield Architects.

Het bureau won meer dan 100 internationale prijzen en erkenningen zoals bij de Royal Institute of British Architects, Royal Fine Art Commission en het American Institute of Architects, alsook de RIBA Stirling Prijs in 2007 en de European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award in 2011. David Chipperfield ontving in 2011 de RIBA Royal Gold Medal en de Japan Art Association’s Praemium Imperiale in 2013, als erkenning van zijn werk.

Our current offer from this architect

Ik ben op zoek om
in
en mijn budget ligt tussen
en

Contacteer ons voor een vrijblijvende schatting van uw eigendom

Het adres van uw eigendom:

Bedankt!

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen en zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.

Jordaenskaai 21
2000 Antwerpen

03 227 06 36
info@demeester.eu

Contacteer ons

Bedankt!

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen en zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.

Jordaenskaai 21
2000 Antwerpen

03 227 06 36
info@demeester.eu

Ik wens

Bedankt!

Wij hebben uw aanvraag goed ontvangen en zullen u zo spoedig mogelijk contacteren.

Jordaenskaai 21
2000 Antwerpen

03 227 06 36
info@demeester.eu

Uw criteria

tot

Contactgegevens

Dank voor uw aanvraag.

Wij hebben uw selectiecriteria genoteerd en houden u verder op de hoogte.

Jordaenskaai 21
2000 Antwerpen

03 227 06 36
info@demeester.eu

Hou me op de hoogte

Selecteer nog één pand om te vergelijken

Terug naar de lijst

Selecteer nog twee panden om te vergelijken.

Terug naar de lijst