Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen sluiten sluit

Contacteer ons:

Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen logo
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen loader
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen

Makelaarskantoor De Meester - Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.demeester.eu en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. De Meester bvba behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

 

2. Informatie over De Meester bvba

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door De Meester bvba, met een maatschappelijke zetel aan de Jordaenskaai 21, 2000 Antwerpen, België. De Meester bvba is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0453.256.254 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0453.256.254 .

 

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij het kantoor van De Meester bvba:

Jordaenskaai 21, 2000 Antwerpen. 

Tel.: 03 227 06 36

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u De Meester bvba bereiken via het volgende e-mailadres: info@demeester.eu.

 

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt De Meester bvba u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van De Meester bvba, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
  • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van De Meester bvba, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het beherende kantoor;
  • Een communicatieplatform tussen u en De Meester bvba, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met De Meester bvba;
  • Verschillende digitale diensten, waarmee De Meester bvba u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

 

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan De Meester bvba u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

 

6. Het vastgoedaanbod

De Meester bvba levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van De Meester bvba op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan De Meester bvba dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. De Meester bvba doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

 

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van De Meester bvba, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). De Meester bvba treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 200 803. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van De Meester bvba kan u terecht in één van de kantoren van De Meester bvba (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

 

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van De Meester bvba erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van De Meester bvba. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Meester bvba. 

 

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van De Meester bvba beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor De Meester bvba aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u De Meester bvba niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

 

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.demeester.eu hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. De Meester bvba is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

 

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.demeester.eu is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Makelaarskantoor De Meester

Jordaenskaai 21, 2000 Antwerpen
T: 03 227 06 36
E: info@demeester.eu

BIV-erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 200.803 - Belgiƫ
BTW-BE 0453.256.254


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

Erkend KwaliteitsLid van CIB

De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder CIB.be

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.Meer wetenAccepteren