Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen sluiten sluit

Contacteer ons:

Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen logo
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen loader
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen,

Architectuur - Binst Architects

Binst Architects

BINST ARCHITECTS staat voor het beste uit bijna 50 jaar ervaring en expertise, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich focust op de sterke evoluties van het bouwmedium en vernieuwende samenwerkingsmodellen. Als ‘architecten van morgen’ willen wij inzetten op vernieuwde werkmethodes, geoptimaliseerde huisvesting en een versterkte infrastructuur die meer dan eigentijds is.

Met een brede interesse, een multidisciplinair portfolio en een sterke mix wat de schaal en het budget van onze opdrachten betreft, staan wij voor de performante, deskundige begeleiding en supervisie van al uw bouwintenties vanuit een geïmplementeerde all-round aanpak met een eigen brede signatuur.

Het is als architect onze dagelijkse taak om urbane ideeën en architectuur breed te sensibiliseren als de toekomstige handvaten bij uitstek richting de huisvesting, het werken en cultureel vertoeven van de toekomst, kortom als medium naar de moderne maatschappij. Meer en meer verweven de dingen om ons heen zich en staat beleving centraal! BINST ARCHITECTS wenst die graad van beleving vanaf het prille begin, en dus bij de projectdefinitie, mee vorm te geven en uit te stralen in dialoog met onze opdrachtgevers, alle betrokken bouwpartijen, de Stad en haar bewoners.

Het is als architect onze dagelijkse taak om urbane ideeën en architectuur breed te sensibiliseren als de toekomstige handvaten bij uitstek richting de huisvesting, het werken en cultureel vertoeven van de toekomst, kortom als medium naar de moderne maatschappij. Meer en meer verweven de dingen om ons heen zich en staat beleving centraal! BINST ARCHITECTS wenst die graad van beleving vanaf het prille begin, en dus bij de projectdefinitie, mee vorm te geven en uit te stralen in dialoog met onze opdrachtgevers, alle betrokken bouwpartijen, de Stad en haar bewoners.

BINST ARCHITECTS streeft naar een architectuur die zich dagelijks veruitwendigt onder de noemer van ‘abstract expressionisme’, gekenmerkt door een gezond evenwicht tussen intelligente ingetogenheid en een beheerste expressie! Kortom, een ‘positieve architectuur’, van slimme en marktconforme plannen, over een actuele, beheerste stadsarchitectuur tot relevante iconische landmarks met een grote eigenheid.

Architectuur en Ambitie schrijven wij met een hoofdletter vanwege ons onophoudelijke streven en onze bekommernis om onze projecten ambitieus, professioneel en realistisch onderbouwd uit te dragen. Als multidisciplinair bureau vertegenwoordigen wij een breed spectrum dat ons dichter brengt bij de essentie en werking van een topbureau met vele mogelijkheden en een artistieke présence.

Wij beschouwen onze constante focus op kwaliteitsarchitectuur en professionalisme om BINST ARCHITECTS als vernieuwde vaste waarde te versterken als een evidentie. Projecten dagelijks intern beoordelen, evalueren, vergelijken, afwegen per categorie en elke gelegenheid tot reflectie binnen het team aangrijpen, achten wij essentieel in de uniforme projectaanpak waarbij onderlinge dialoog, informatiedoorstroming en efficiëntie centraal staan.

Lees meer

Interview Luc Binst

Luc Binst, jij bent de architect van het Kaaigebouw. Was het, gezien de urbanisatie-impact, een inspirerende opdracht?

Luc Binst: Zeker, het herdefiniëren van de Windstraat met aangelegen bebouwing is mijns inzien de slagader en ruggengraat van deze opdracht, maar ook van heel het toekomstige project "RUP Boom Kaai". Deze eerste belangrijke invulling is de aftrap en pilootopdracht van een bijzondere grootschalige facelift en herbestemming van bestaande panden. Vandaag ervaren we deze plek te veel als een "achterkant" van het centrum, terwijl dit gebied een veel grotere potentie en meerwaarde kan bieden . Dit nieuwe gezicht met "wonen aan het water", plaatst Boom echt op de "Kaai" en vormt historisch gezien een belangrijke uitbreiding van de stad. Het opdelen van het gebouw in een "base", "body", "head", versterkt de stedenbouwkundige leesbaarheid van functies in drie gestapelde lagen en verschaft het ontwerp door divers materiaalgebruik een herkenbare identiteit. De idee om de pas van de Markt als trottoir en wandelpad aan te houden tot aan de Kaai, zal de beleving vanuit het centrum, het gelijkvloers en alle appartementen ten goede komen. Deze fundamentele opwaardering van de publieke zone en het project, is het resultaat geweest van een bijzonder gemoedelijke en geslaagde dialoog met alle betrokken instanties.

Sinds het overlijden van Jo Crepain, eind 2008, leid jij Crepain Binst Architecture. Meer dan je voorganger zoek je contact met kunstenaars en je noemt architectuur “de moeder derkunsten”. Wijst dit op een koers wijziging van het bureau?

Luc Binst: Wij blijven fundamenteel een multidisciplinair kantoor, maar wensen de karakteristieken hiervan nog te versterken door inderdaad onze culturele interesses meer zichtbaar te maken in ons werk. Architectuur is steeds een complex medium geweest waar kunst onderdeel van is, maar iedere architect beleeft dit op een andere manier. Als groot kantoor was dit nooit onze conceptuele onderlegger of vertrekbasis, maar waar mogelijk wens ik dat meer een kans te geven. Er zijn een aantal kunstenaars waar ik graag de dialoog mee wil aangaan maar dat is onderdeel van onze materie en kun je dus geen echte koerswijziging noemen. Wij bouwen als tweede jeugd verder op de professionele krachtlijnen van een intensief verleden, maar met de dynamiek van een sterk, stabiel en ambitieus team. Onze wedstrijdontwerpen staan hiervoor symbool en hierdoor evolueren wij naar een vernieuwde architectuurstandaard die de actuele wensen van de bouwheer vertaalt naar klassevolle projecten, met een eigen identiteit.

Realisaties

De Meester, uw huis van vertrouwen

Contacteer ons:Makelaarskantoor De Meester

Jordaenskaai 21, 2000 Antwerpen
T: 03 227 06 36
E: info@demeester.eu

BIV-erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 200.803 - Belgiƫ
BTW-BE 0453.256.254


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

Erkend KwaliteitsLid van CIB

De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder CIB.be

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.Meer wetenAccepteren