Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen sluiten sluit

Contacteer ons:

Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen logo
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen loader
Makelaarskantoor De Meester, Jordaenskaai 21 - 2000 Antwerpen,

Architectuur - POLO Architects

POLO Architects

Poponcini & Lootens ir. Architecten

Architectuur is nog moeilijk te grijpen in een allesomvattende formule. De discipline is sterk ingebed in een immer complexer wordend systeem van culturele en ethische waarden, technische en economische randvoorwaarden en maatschappelijke processen.

POLO Architects definieert haar plaats als architect hierin als die van een architect-strateeg. Dank zij een brede kennis van en ervaring in het ontwikkelingsproces met een kwaliteitsvolle architectuur als object, stelt POLO Architects zich op als creatieve mediator tussen de erg talrijke actoren en het complex kluwen van randvoorwaarden . Haar instrument hiertoe is het “architectuurontwerp”.

Een goed ontwerp ontstaat uit het zoeken naar een inherente logica tussen het programma, de constructie en vorm. Vanuit deze logica wordt een dialoog aangegaan met de omgeving die op haar beurt ten goede zal transformeren. Zo nestelt het programma zich in haar omgeving: het “nest” als metafoor.

POLO Architects tracht doorheen het ontwerpend onderzoek de vraag - de opdracht - scherper te stellen. De grenzen worden afgetast en er wordt in dialoog met de opdrachtgever en de overheden naar de juiste toon gezocht. Het ontwerp zoekt naar een evenwicht binnen het spanningsveld tussen identiteit en flexibiliteit.

POLO Architects kijkt erop toe dat duurzaamheid geen hol begrip blijft door no-nonsense, pragmatiek en realisme aan de dag te leggen in het uitzetten van de krijtlijnen van elk project. Hierin vervult POLO Architects een onderzoekende rol door op gestage wijze steeds een stap verder te zetten.

Duurzaamheid gaat verder dan het technische aspect. Sociale en culturele duurzaamheid leunen aan bij de zachte waarden die architectuur ook kenmerken. Architectuur overschrijdt het banale in haar beleving en staat ten diensten van de bewoner. Daarenboven is Architectuur een culturele drager bij uitstek, veelal in haar bescheidenheid maar soms ook in haar noodzakelijke manifeste en sublieme aanwezigheid.

Deze mengeling van kunst, cultuur, creativiteit, techniek en procesbereidheid, gebed in een genuanceerde en open maatschappijvisie en met vertrouwen in de maakbaarheid van een betere wereld, is de biotoop waarin POLO Architects haar projecten wenst gestalte te geven.

 

Lees meer

Realisaties

De Meester, uw huis van vertrouwen

Contacteer ons:



Makelaarskantoor De Meester

Jordaenskaai 21, 2000 Antwerpen
T: 03 227 06 36
E: info@demeester.eu

BIV-erkend vastgoedmakelaar-bemiddelaar

BIV 200.803 - Belgiƫ
BTW-BE 0453.256.254


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Onderworpen aan de deontologische code van het BIV.

Erkend KwaliteitsLid van CIB

De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder CIB.be

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.Meer wetenAccepteren